Hitte op de werkvloer: 4 tips

Drink voldoende water, draag dunne kleding, beperk lichamelijke inspanning en blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Zo luidt het standaard advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu de temperatuur op de werkvloer oploopt. Door de hitte kan de productiviteit afnemen, werken mensen met minder plezier en is er meer kans dat er fouten worden gemaakt. Wat kunt u hieraan doen?24 juni 2019Topic: Arbo
hrpraktijk
01-07-2015 10:34