13 februari 2018 ~ Seminar bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhouding in arbeidsrelaties

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt u dat deze gegevens verkeerde handen vallen? Welke mogelijkheden zijn er voor bescherming van bedrijfsgeheimen? Op dergelijke vragen krijgt u antwoord tijdens dit seminar.

Ieder bedrijf heeft geheime kennis: klant-, markt- en productgegevens, technische kennis, bedrijfsprocesinformatie, formules, recepten, etc. Het gebruik van dergelijke bedrijfsgeheimen – o.a. door eigen personeel en/of derden – is noodzakelijk voor een voorsprong op de concurrentie en (daarmee) voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Kortom: bedrijfsgeheime knowhow is essentieel voor ondernemingen. Toch is bescherming van deze knowhow via een intellectueel eigendomsrecht niet altijd mogelijk en/of gewenst. Welke andere mogelijkheden resteren dan vanuit het oogpunt van bescherming?

Per 9 juni 2018 treedt de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Het wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen wordt daarmee fors uitgebreid. Tijdens dit seminar geven wij praktische tips over de gevolgen voor uw onderneming van de nieuwe regels, de inhoud van geheimhoudingsverklaringen en-contracten (NDA’s) en mogelijke (rechts)maatregelen tegen de schending van bedrijfsgeheimen.

De specialisten van de secties Arbeidsrecht en Intellectueel Eigendom van Dirkzwager bespreken voor u:

  • Wat is een bedrijfsgeheim c.q. geheime knowhow?
  • Waar liggen de grootste risico’s op het lekken van bedrijfsgeheimen?
  • Welke feitelijke en juridische mogelijkheden zijn er tot bescherming van bedrijfsgeheimen?
  • Geheimhoudingsverklaringen/contracten met derden (NDA’s): wat moet er geregeld zijn?
  • Hoe kun je bedrijfsgeheimen beschermen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst?
  • Hoe formuleert u een goed en rechtsgeldig boetebeding?
  • Wat als er in een arbeidsovereenkomst geen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgegevens zijn opgenomen?

In verband met de nieuwe Wet Bescherming bedrijfsgeheimen gaan wij in op de volgende vragen:

  • Welke nieuwe mogelijkheden geeft de wet om misbruik van bedrijfsgeheimen tegen te gaan?
  • Bewijsbeslag en afgifte van informatie: welke rechtsmaatregelen er zijn voor de vergaring van bewijs van misbruik van bedrijfsgeheimen?

Wij gaan daarnaast in op veel voorkomende risico’s en valkuilen bij bescherming van knowhow en geven tips om ongewenste verspreiding van bedrijfsgeheimen zoveel als mogelijk te voorkomen en te sanctioneren (richting personeel en derden).

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor iedere onderneming die haar bedrijfsgeheimen wil beschermen. Het seminar is daarnaast ook bedoeld voor productontwikkelaars, R&D managers, juristen en externe adviseurs van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Ervaren specialisten aan het woord

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk leggen de ervaren specialisten van Dirkzwager tijdens het seminar helder uit hoe om te gaan met bovenstaande onderwerpen en vragen.

Marieke Hulstijn-Botter
Als arbeidsrechtadvocaat staat Marieke Hulstijn ondernemers bij om hun bedrijfsdebiet te beschermen, door het opstellen van geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebedingen in arbeidsovereenkomsten. Bij overtreding van deze bedingen staat ze ondernemers adviserend en procederend bij.

Joost Becker
Advocaat Joost Becker heeft ruime kennis en ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van geheimhoudingsverklaringen/-contracten, joint development agreements, licentieovereenkomsten en het adviseren en procederen over de bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen.

Datum & locatie
Dinsdag 13 februari 2018

Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Bescherming van bedrijfsgeheimen, deel 1
15.15 uur Pauze
15.30 uur Bescherming van bedrijfsgeheimen, deel 2
16.15 uur Borrel. Tevens alle gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en om met hen en andere deelnemers van gedachten te wisselen over het onderwerp

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is gratis.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Bedrijfsgeheimen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

dirkzwager
11-01-2018 17:53