Drie visies op talent en de bijbehorende strategieën

Talentmanagement gaat over het investeren in mensen in organisaties. Het doel is het behalen van optimaal rendement op talent. De invulling van talentmanagement in organisaties hangt in de praktijk af van wat men onder talent verstaat. En daar wringt de schoen nogal eens, want hoe er in organisaties naar talent wordt gekeken, is zeer uiteenlopend. Dit resulteert in de praktijk in verschillende talentstrategieën die door elkaar heen lopen. Een eenduidige visie op wat talent is, lijkt te ontbreken en daardoor gaan kansen verloren.16 mei 2019Topic: Talent management
hrpraktijk
01-02-2018 10:01