De seniorenregeling: zonder gevolgen een stapje terug

In een eerder artikel op dit kennisportal ben ik ingegaan op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met situaties waarin een oudere werknemer minder gaat werken, tegen een hoger salaris en op basis van de oorspronkelijke pensioenopbouw.

Onlangs is een inhoudelijke bijdrage van mijn hand verschenen in HR Rendement waarin deze seniorenregeling uitvoerig wordt toegelicht. Er wordt onder meer ingegaan op de vraag of een werkgever verplicht is zo’n seniorenregeling aan te bieden, wat deze regeling precies inhoudt en hoe deze regeling zich verhoudt met een opname van een stuwmeer aan verlofuren. Deze bijdrage is met name voor werkgevers interessant waar oudere werknemers in dienst zijn met vitaliteitsproblemen.

dirkzwager
13-02-2018 10:14