19 april 2018 ~ Seminar Flexibele arbeidsrelaties: Flexibele arbeidsovereenkomsten en Wet DBA/Wet Drieluik

Flexibele Arbeidsrelaties spelen een steeds grotere rol in het arbeidsrecht. Niet alleen werkgevers zijn gebaat bij flexibele inzet van personeel (en daarmee lagere personeelskosten), ook werknemers/ZZP’ers willenmeer vrijheid.

Dit seminar gaat in op flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Wat is mogelijk bij werknemers met een arbeidsovereenkomst? Hoe kunnen zelfstandigen worden ingezet? Welke (veranderende) wetgeving ligt hieraan ten grondslag?

Bij dit kosteloze seminar geven wij onze zienswijze op deze vragen en staan we stil bij de mogelijkheden binnen flexibele arbeidsrelaties. Hierbij maken we een onderscheid tussen de werknemer die bij de werkgever werkt op basis van een arbeidsovereenkomst en de zelfstandige die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht. We maken het zo concreet mogelijk en geven praktische tips voor de praktijk:

* Hoe kan een werknemer flexibel worden ingezet binnen de onderneming?
* Wat zijn de verschillen tussen de flexibele arbeidsovereenkomsten?
* Wat zijn de voor- en nadelen van flexibele arbeidsrelaties?
* Hoe kunnen ZZP’ers binnen mijn bedrijf werkzaamheden verrichten?
* Waar moet ik op letten bij de inzet van ZZP’ers?

Deel 1: Flexibele arbeidsovereenkomsten (oproep-/0-uren-/min-maxcontracten)
Steeds meer werknemers werken flexibel op basis van oproep- , 0-uren- en min-maxcontracten. Binnen deze flexibele arbeidsrelaties heeft de werkgever vele mogelijkheden om te kiezen tussen de verschillende overeenkomsten. In dit deel van het seminar gaan we in op de voor- en nadelen van deze overeenkomsten en de verschillen. Ook geven we aan wat de valkuilen zijn in de praktijk en geven we enkele tips voor het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

Deel 2: Van Wet DBA naar Wet Drieluik
De Wet DBA bleek in de praktijk niet de duidelijkheid en rust te brengen die ermee beoogd was. Dit heeft ertoe geleid dat ZZP’ers en opdrachtgevers in onzekerheid verkeren. Daarom is besloten om, behalve bij kwaadwillenden, de handhaving van deze wet op te schorten tot 1 januari 2020.

In het Regeerakkoord is nieuwe wet- en regelgeving aangekondigd voor de inzet van ZZP’ers. Zo wordt een ‘Opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd, die de huidige modelovereenkomsten moet vervangen. Daarnaast is het voornemen om te gaan werken met drie verschillende groepen werkenden om te kunnen beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking.

In dit deel van het seminar zullen we de huidige en verwachte wet- en regelgeving bespreken. Tevens zullen we ingaan op de vraag wanneer sprake is van een zelfstandige en handvatten geven om een overeenkomst van opdracht te sluiten met een ZZP’er.

Voor wie?
Het seminar is interessant voor HR- en P&O functionarissen, ondernemers en bedrijfsjuristen.

Door wie?
Dit seminar wordt verzorgd door Tom Vandeginste, Marieke Hulstijn-Botter en Eva Traag, advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Donderdag  19 april 2018
Stadstheater Arnhem (LET OP! Gewijzigde locatie)
Velperbinnensingel 10,  6811BP Arnhem

Programma
13.45 uur Ontvangst met koffie en thee
14.15 uur Deel 1: Tom Vandeginste – Flexibele arbeidsovereenkomsten (oproep-/0-uren-/min-maxcontracten)
15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.15 uurDeel 2: Marieke Hulstijn-Botter & Eva Traag – Van Wet DBA naar Wet Drieluik
16.00 uur Afsluiting en aansluitend napraten met een drankje en een hapje
7.00 uur Einde

Meer informatie
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten & opleidingspunten
Deelname aan dit seminar is kosteloos. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u met dit seminar opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Flexibele Arbeidsrelaties. Na aanmelding ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst een schriftelijke bevestiging en routebeschrijving.

Het is gebleken dat de animo voor dit seminar groot is, terwijl het aantal plaatsen beperkt is, dus wees er tijdig bij want ook hier geldt vol = vol, waarna we gaan werken met een wachtlijst.

dirkzwager
09-03-2018 17:03