Dekker haalt uit naar e-Court

In beantwoording op kamervragen stelt minister Sander Dekker van Rechtbescherming dat gerechtsdeurwaarders de kosten van de oproeping per exploot niet in rekening mogen brengen bij de debiteur als deze door arbitrage-instelling e-Court tot betaling van een vordering is veroordeeld. De minister stelt dat de oproeping van gedaagden voor arbitrage-instelling e-Court niet aangemerkt kan worden als een ambtshandeling. Dientengevolge mogen gerechtsdeurwaarders de kosten van het exploot (inclusief salaris circa 110 euro) niet in rekening brengen bij de verwerende partijen. De afgelopen jaren is dit in tienduizenden gevallen gebeurd. Alleen deurwaardersorganisatie GGN, zou bijvoorbeeld al in elk geval 33.000 oproepen hebben gedaan via e-Court. Daarvan zijn de kosten in meer dan de helft van de gevallen voor rekening van de gedaagden gekomen. Het is de zoveelste klap in korte tijd voor e-Court. In februari werd al bepaald door de kantonrechters  voorlopig geen executoriale titels meer te verlenen voor arbitrale vonnissen van e-Court. Als gevolg daarvan missen deze vonnissen rechtskracht en kunnen dus niet door deurwaarders worden geëxecuteerd. Het bericht Dekker haalt uit naar e-Court verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
20-04-2018 15:16