Experimenteerruimte stimuleert vernieuwingskracht rechterlijke macht

Mensen hebben behoefte aan snelle en eenvoudige procedures om conflicten duurzaam op te lossen. Juridische procedures zijn echter vaak complex, duren lang en kunnen leiden tot uitkomsten die voor alle partijen onbevredigend zijn. Daarom krijgt de rechterlijke macht meer ruimte om te experimenteren met flexibele vormen van rechtsspraak. Daarbij ligt de nadruk niet op het vonnis, maar op het vinden van een oplossing voor het geschil. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.
veiligheid & justitie
20-04-2018 14:15