Geen werkelijke waarde pachtrecht

Een pachtrecht kan niet worden onteigend, zoals de in art. 4 Ow genoemde rechten (recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, beklemming en huurkoop).
recht.nl
23-04-2018 13:02