Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees wordt verlengd.  De huidige regeling die aan sekswerkers hulp en ondersteuning biedt als ze willen stoppen met werken in de prostitutie loopt per 1 juli 2018 af. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten en maatschappelijke organisaties voor 1 juli 2018 verlenging voor een jaar kunnen aanvragen voor hun uitstapprogramma’s. Ook is er in de verlenging ruimte voor het creëren van aandacht voor groepen die tot nu toe moeilijk te bereiken zijn en/of onvoldoende in beeld bij de bestaande hulpverleningsinstanties, zoals jongensprostituees.
veiligheid & justitie
23-04-2018 11:53