Afdeling bestuursrechtspraak wil (met spoed) uitsluitsel over rechtmatig verblijf

Hebben vreemdelingen die na afwijzing van hun asielaanvraag een verzoek om een voorlopige voorziening hebben ingediend door het indienen van zo’n verzoek rechtmatig verblijf gekregen of kunnen zij alleen tijdelijk niet worden uitgezet?
njb
24-04-2018 10:15