Forensisch psychiatrische klinieken

Advies RSJ: Veel meer justitiabelen met psychiatrische problematiek vinden toegang tot forensische zorg, maar tegelijkertijd staat de behandeling van justitiabelen onder druk.
njb
24-04-2018 10:06