Geen wilsovereenstemming, geen arbeidsovereenkomst

Een (door beide partijen) ondertekende arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Als partijen het mondeling of per e-mail eens worden over de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst, komt deze tot stand. Maar dan moet er wel...
recht.nl
25-04-2018 17:20