Het recht om fouten te maken

Het recht om fouten te maken moet in Nederland - net als in Frankrijk - worden omarmd. Gekozen zou kunnen worden voor een beginselbenadering: het recht om fouten te maken wordt in algemene zin erkend en zo nodig (mede) opgehangen aan al erkende …
njb
25-04-2018 09:31