Benoeming lid Commissie van toezicht financiën politieke partijen

De heer prof. dr. mr. M. (Marcel) Pheijffer RA wordt lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 mei 2018.
binnenlandse zaken
26-04-2018 15:45