Nieuwe regels inzake bedrijfsverhuizingen, splitsingen en fusies binnen de EU

De Europese Commissie stelt nieuwe vennootschapsregels voor die het makkelijker maken bedrijven te fuseren, te splitsen of te verhuizen binnen de interne markt. De regels zorgen tevens voor een betere bescherming van werknemers en voorkomen van fiscaal misbruik.
recht.nl
26-04-2018 15:42