De legitimiteit van strategisch procederende belangenorganisaties

Strategische procedures wijken af van ‘traditionele’ gedingen, die gekenmerkt worden door het doel om een geschil zo snel, goedkoop en efficiënt mogelijk beslecht krijgen. Bij strategische procedures in de zin van dit preadvies gaat het om het strategisch (ofwel bewust en planmatig) gebruik van...
recht.nl
28-04-2018 15:50