Proefprocessen en rechtsvorming

Bij een proefproces gaat het om een principiële zaak die op initiatief van een procespartij wordt aangespannen en bij een rechtsvormende uitspraak gaat het om de bestuursrechter die onafhankelijk van de inbreng van partijen een principieel oordeel geeft over een zaaksoverstijgende rechtsvraag....
recht.nl
28-04-2018 15:58