Het recht op informatie over rechtsbijstand: onderzoeksplicht strafrechter

Dit arrest kan worden beschouwd als het sluitstuk van een van de facetten van de langdurige ontwikkeling van het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor, te weten: het recht op informatie over rechtsbijstand.
recht.nl
28-04-2018 13:38