Niet meer beoordelen? Maar wat dan wel?

Als organisaties niet langer beoordelen om het functioneren van mensen in de organisatie aan te sturen, wat gaan ze dan wel doen? Hierover is nog weinig bekend. Dat heeft me aangezet om een verkennend onderzoek te doen. 30 april 2018Topic: Beoordelen & functioneren
hrpraktijk
30-04-2018 16:17