Proefschrift: De vijf basisbegrippen in het vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een historische ontwikkeling, waaraan geen overkoepelend ordeningsprincipe ten grondslag heeft gelegen. De regelgever heeft haar gaandeweg geschapen door ad hoc antwoord te geven op kwesties die zich voordeden. Rogier Raaijmakers...
recht.nl
30-04-2018 16:46