Rapportage Vreemdelingenketen 2017: Asielinstroom stabiel, samenstelling gewijzigd

De totale asielinstroom – bestaande uit eerste en herhaalde aanvragen en nareis – die de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in 2017 registreerde, bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2017. Wanneer de herplaatsing en hervestiging worden meegeteld, stijgt de instroom naar 35.030, ten opzichte van 33.570 in het jaar 2016. Het aantal nareizigers steeg van 11.810 in 2016 naar 14.490 in 2017. De stijging in het aantal nareizigers is het gevolg van de verhoogde instroom van asielzoekers in met name 2015.
veiligheid & justitie
30-04-2018 09:00