Camera-observaties bij fraude-onderzoek niet toegestaan

In deze zaak maakte een zorgkantoor in het kader van een fraudeonderzoek gebruik van een (film)camera vanaf de openbare weg om verleende zorg aan budgethouders te kunnen observeren. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met artikel 8 EVRM. Als een bestuursorgaan gebruik wil maken van...
recht.nl
01-05-2018 13:26