Extra controle van de indeling, oorsprong, waarde, antidumpingheffing en compenserende heffing bij invoer

De Douane controleert de komende maanden extra de antidumpingrechten en compenserende rechten. We gaan niet alleen de oorsprong van een aantal goederen extra controleren, maar ook de indeling en de waarde. Zo weten we zeker dat de juiste rechten bij invoer worden betaald.
belastingdienst
01-05-2018 17:15