Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2017

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de aankomende nieuwe privacywetgeving. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met onderzoeken naar bijvoorbeeld Facebook, Microsoft en de registratie van...
recht.nl
01-05-2018 11:12