‘Meest complete bundel beslag- en executierecht’

Meer dan zestig auteurs uit de wetenschap, rechtspraak en rechtspraktijk hebben hun medewerking toegezegd aan een compendium over het beslag- en executierecht. Daarmee moet dit de meest uitgebreide bundel worden die ooit over dit deel van het recht is verschenen. Het initiatief is afkomstig van advocaat Marc van Zanten (CMS) en gerechtsdeurwaarder Sjef van der Putten (Vurich). Aanleiding voor het boek, zegt Van der Putten, is het wetsvoorstel modernisering beslag- en executierecht waar het ministerie nu aan werkt. “Hoewel de werktitel anders doet vermoeden, is er van modernisering geen sprake. De focus ligt immers op het regeerakkoord 2017-2021 en andere beslagrechtelijke kwesties worden niet betrokken. Om die reden hebben we het initiatief genomen de wetgever te helpen.” Het boek moet volgens Van der Putten “de wetgever inspireren tot kwalitatief hoogstaande wetgeving die knelpunten in de praktijk zal kunnen oplossen en aanzetten tot een debat tot algehele herziening”. Het boek ziet zowel op knelpunten die in de praktijk worden ervaren, visies en ideeën om te komen tot een meer effectieve en rechtvaardige rechtsvordering en bijzonderheden in het beslag- en executierecht. De insteek is zowel praktisch als wetenschappelijk. Volgens de initiatiefnemers dient het boek ook als handboek voor wetenschap en rechtspraktijk, juist omdat het lang is geleden dat er uitvoerige bundel over beslag- en executierecht is uitgegeven. Wie interesse heeft ook een hoofdstuk te schrijven, kan zich melden bij Van der Putten. Op dit moment zijn er vijftig thema’s gepland waarvoor een auteur is gevonden, maar er zijn nog 25 thema’s waarvoor een auteur wordt gezocht, zoals executie tot afgifte, executie van overheidsvorderingen, digitale grosse, vormerkung, beslag en executie op schepen en luchtvaartuigen en het frustreren van tenuitvoerleggingen. Op de website van Vurich staat een overzicht van alle auteurs, de onderwerpen en mogelijke onderwerpen. Het bericht ‘Meest complete bundel beslag- en executierecht’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
01-05-2018 13:10