Proefschrift: De rechtsplicht van de overheid tot verwerkelijking van grondrechten

Grondrechten dragen in steeds belangrijker mate bij aan de individuele rechtsbescherming en de staatkundige ordening van het moderne leven door de wijze waarop zij de relaties tussen overheidsambten en burgers reguleren. Er blijkt zich een hecht en complex grondrechtensysteem te hebben...
recht.nl
01-05-2018 18:02