Rechtsvergelijkend onderzoek naar gebruik van kroongetuigen

Het onderhavige rapport laat zien hoe kroongetuigen in vier landen worden geworven en de eisen die aan hun inzet worden gesteld. Vergeleken met andere landen zijn de barrières om tot inzet van kroongetuigen te komen in Nederland hoog.
recht.nl
01-05-2018 14:09