Wetsvoorstel afschaffing wachtgeld politici

Voor politieke ambtsdragers die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De regelingen voor politieke ambtsdragers zijn over het algemeen ruimer. Voorgesteld wordt dat de...
recht.nl
02-05-2018 17:32