Passende of bedongen arbeid?

In geval van (langdurige) ziekte verrichten werknemers vaak passende arbeid bij de eigen werkgever. De werkzaamheden staan dan in het teken van re-integratie. Maar wat als een werknemer jarenlang dezelfde passende arbeid verricht, de loonbetalingsplicht van twee jaren inmiddels is geëindigd en...
recht.nl
03-05-2018 15:32