Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

De ABRvS heeft geconcludeerd dat een waarschuwing van de Minister van SZW aan een bedrijf in Hengelo een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter
njb
04-05-2018 12:09