Noot bij uitspraak over bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg

De Afdeling bestuursrechtspraak wijst het verzoek af om voor topfunctionarissen in de zorg een uitzondering te maken op de bezoldigingsmaxima. De WNT voorziet slechts in individuele ‘exceptionele gevallen’ in een uitzonderingsmogelijkheid. Deze bestaat niet voor een categorie huidige en toekomstige ...
recht.nl
04-05-2018 12:02