De proportionaliteitstoets ex art. 7:940 BW: ook bij vastgestelde opzet tot misleiding?

Met de zogenoemde proportionaliteitstoets, zoals deze in de laatste volzin van art. 7:940 lid 3 BW is opgenomen, heeft de wetgever een toetsingskader willen bieden om de verzekeringnemer te beschermen tegen een polisconforme, maar niettemin onredelijke opzegging van de overeenkomst (door de...
recht.nl
04-05-2018 15:40