Executoriale verkoop van aandelen door de pandhouder

De executoriale verkoop van aandelen door pandhouders dient plaats te vinden volgens de algemene regels van artikel 3:250 e.v. BW. In voorkomende gevallen moet artikel 2:198 lid 6 BW in acht genomen worden. Een statutaire regeling ten aanzien van vervreemding en overdracht van aandelen zal vaak...
recht.nl
25-06-2018 14:57