HR Analytics: Succesfactoren en valkuilen achterhalen businessvraag

In de praktijk wordt regelmatig gestart met analysevragen. Subvragen die weliswaar nodig zijn om tot inzichten te komen, maar waarvan de analyse geen draagvlak zal krijgen. Analysevragen leiden wel tot inzichten en de inzichten samen leiden tot beantwoording van de businessvraag. Maar om überhaupt goede analysevragen te kunnen definiëren is eerst een heldere businessvraag nodig. Topic: HR Analytics
hrpraktijk
25-06-2018 14:57