Raad van State: hele bruto-inkomen bepalend voor hoofdelijke omslag

Het hele bruto-inkomen van een advocaat is bepalend voor de te betalen bijdrage aan de Nederlandse Orde van Advocaten, en niet enkel de inkomsten die samenhangen met de advocatuur. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 juni beslist. Het moeten verstrekken van het bruto-inkomen vormt bovendien geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
advocatie
25-06-2018 13:59