VSAN boycot ‘redesign’ stelsel rechtsbijstand

“Na jaren politiek heen en weer geslinger van kabinet naar kabinet, van staatssecretaris naar minister, voelen wij ons gedold!” Aldus de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) in een open brief aan minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. De VSAN geeft in deze brief aan dat zij het ‘redesign’ van het stelsel van rechtsbijstand boycot, eerste moeten de huidige problemen worden opgelost. Dekker hield vanochtend de openingsspeech op de conferentie Rechtsbijstand bij de tijd, georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze conferentie gaat over het stelsel van rechtsbijstand in 2025, besproken wordt de vraag hoe de toegang tot het recht laagdrempelig, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar kan worden vormgegeven. De VSAN verwijt Dekker en zijn voorgangers voortdurend met hen over toekomstplannen te willen hebben, terwijl zij geen aandacht hebben voor de huidige, nijpende problemen in de gefinancierde rechtsbijstand. De sociaal advocaten willen dat de minister eerst “ruimhartig achterstallig onderhoud” pleegt alvorens nieuw beleid te bedenken. Zij geven in de brief aan dat het voor hen − gezien het feit dat ze met moeite financieel het hoofd boven water kunnen houden − niet doenlijk is tijd vrij te maken voor telkens weer nieuwe beleidsinitiatieven, werkgroepen en onderzoeken. “Het spijt ons zeer maar uit nood geboren hebben wij besloten tot de BOYCOT van de REDESIGN. Het dak boven ons hoofd is zo lek als een mandje en wij rennen ons rot om overal emmertjes te plaatsen, te legen en weer opnieuw te plaatsen.” De VSAN roept alle vakgenoten en organisatie op hun in mei gepubliceerde manifest ‘Red de Rechtshulp’ te ondersteunen. De vereniging wil best met de minister praten, maar dan over één onderwerp: de aanpak van het nijpende vergoedingentekort. Het bericht VSAN boycot ‘redesign’ stelsel rechtsbijstand verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
25-06-2018 16:29