Concept-wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen

In dit concept-wetsvoorstel wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huis-bladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad.
recht.nl
26-06-2018 12:49