De herplaatsingsplicht in de praktijk

In dit artikel bespreken auteurs een aantal voor de praktijk belangrijke vragen over de herplaatsingsplicht. Onder meer wordt de reikwijdte van het begrip ‘passende functie’ vastgesteld. Tevens wordt aandacht besteed aan de scholingsplicht en wordt de herplaatsing in concernverband besproken.
recht.nl
26-06-2018 12:07