Kamerbrief met kabinetsreactie op rapporten over veilige landen van herkomst

Staatssecretaris Harbers (JenV) geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn beleidsreactie op 2 rapporten over het beleid voor veilige landen van herkomst. Het gaat om het advies 'Op zoek naar veilige(r) landen' van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (AVCZ). Het 2e rapport is de EMN Inform 'Safe Countries of Origin' van het Europees Migratienetwerk (EMN). de rapporten zitten als bijlage bij de brief.
veiligheid & justitie
26-06-2018 17:55