Rechtshulp civielrechtelijke en bestuursrechtelijke problemen

Hoe vaak hebben burgers civiel- en bestuursrechtelijke problemen ervaren en welke dienstverleners hebben ze daarbij geraadpleegd? Welke ontwikkelingen zijn er in het gebruik van de diverse diensten?
njb
26-06-2018 11:21