Billijkheid als maatstaf voor schadevergoeding na onterecht voorarrest

Er bestaan verschillen tussen gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen ten onrechte ondergane voorarrest dat in aanmerking komt voor schadevergoeding. Van een billijke schadevergoeding is geen sprake als een gerechtshof de landelijke afspraken zonder toelichting negeert. Dat schrijft...
recht.nl
27-06-2018 18:45