CBb druk bezig met wederopbouw

Voor het eerst in drieënhalf jaar vond weer een installatiezitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven plaats. Volgens president Theo Simons is het CBb, dat op de nominatie stond te worden opgeheven, druk bezig om weer op sterkte te komen. “We gaan ook zelf raadsheren van buiten opleiden.” Het CBb, dat als hoogste rechter zaken op het gebied van het economisch bestuursrecht behandelt, werd vier jaar lang met opheffing bedreigd. Het vorige kabinet wilde de bestuursrechtspraak vereenvoudigen door het aantal bestuursrechtscolleges in hoogste instantie te verminderen. Het CBb en de Centrale Raad van Beroep zouden worden opgeheven; hun rechtspraak zou worden ondergebracht bij respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de gerechtshoven. Maar eind 2016 trok het kabinet het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak in, omdat het zich niet kon vinden in de wijzigingen die de Tweede Kamer in het voorstel wilde aanbrengen. “In die onzekere periode van vier jaar zijn veel mensen vertrokken, raadsheren maar vooral juridische ondersteuning. Nieuwe mensen werden niet aangenomen zolang de toekomst onduidelijk was”, vertelt Simons, die sinds half september 2017 president van het CBb is. Hij is druk bezig zijn college weer op de gewenste sterkte te krijgen; ook al omdat het aantal zaken dat bij het CBb binnenkomt flink stijgt (vooral op de gebieden van landbouw en voedselkwaliteit). Het afgelopen jaar werden al vier raadsheren aangenomen. Zij zijn allen uit de rechterlijke macht afkomstig. Simons zou ook graag juristen van buiten aannemen, zoals wetenschappers of advocaten met bijvoorbeeld economische of Europeesrechtelijke expertise. “Om dergelijke mensen te kunnen aantrekken zullen we vanaf 2019 zelf raadsheren van buiten gaan opleiden; het opleidingstraject staat in de steigers.” De vier nieuwe raadsheren werden op 21 juni geïnstalleerd. Om het hernieuwde elan te benadrukken had het CBb er een installatie nieuwe stijl van gemaakt. Als locatie was De Glazen Zaal in Den Haag gekozen en de zitting werd opgeluisterd door het Trio Peter Beets. De president en de nieuwe raadsheren kwamen de zaal binnen op hun jazz-klanken. Simons: “We moesten oppassen om niet swingend de zaal in te lopen. Dat kan natuurlijk niet in toga. En het is nog gevaarlijk ook.” Het bericht CBb druk bezig met wederopbouw verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
27-06-2018 15:14