Rechters kunnen voortaan geschorst worden

De Eerste Kamer is akkoord met uitbreiding van de mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire straffen op te leggen. De disciplinaire maatregel van "schorsing" wordt geïntroduceerd en het wordt mogelijk een rechterlijk ambtenaar bij wijze van ordemaatregel...
recht.nl
27-06-2018 18:00