Ingezonden mededeling: 5 tips om als jurist met conflicten om te gaan

Veel conflicten kunnen buiten de rechtszaal al worden opgelost. Bekijk hier 5 tips lees meer over de nieuwe leergang conflicthantering voor juristen.
njb
28-06-2018 11:59