12. Tien jaar WBOM

Bij de oprichting van het WBOM werden vier taken toebedeeld aan deze organisatie. De eerste taak was het zelf verrichten van wetenschappelijk onderzoek dan wel het begeleiden van door externen, ten behoeve...
tijdschrift strafblad
18-07-2018 20:02