13. De actieve rechter

Hoe actief of passief moet de Nederlandse zittingsrechter zijn in het strafproces? Mag hij uit eigen beweging mogelijke gebreken in de tenlastelegging aan de orde stellen op zitting of nader onderzoek gelasten...
tijdschrift strafblad
18-07-2018 20:06