17. ‘... op den grondslag der telastlegging ...’

In het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is ervoor gekozen om de huidige grondslagleer te handhaven. Deze beslissing is terecht, omdat het stelsel waarin de strafrechter is gebonden aan de door...
tijdschrift strafblad
18-07-2018 20:23