20. Een dilemma voor de Overleveringskamer

De Rechtbank Amsterdam heeft naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU artikel 22, vierde lid, OLW zo uitgelegd dat de beslistermijn voor de tenuitvoerlegging van een Europees arrestatiebevel ...
tijdschrift strafblad
18-07-2018 20:37