Artikel 7 EEX-Verordening: de feiten maken het forum

De behoefte van partijen aan (autonome) uitleg van artikel 7 sub 2 EEX-Verordening in grensoverschrijdende procedures blijft voer voor rechters. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat deze bevoegdheidsbepaling ziet op het scheppen van een forum voor verbintenissen uit onrechtmatige daad....
recht.nl
18-07-2018 15:37