De slag om de best zichtbare reclamemast

Deze uitspraak illustreert goed dat de gevolgen van een vergunning voor het woon-, leef- of de bedrijfssituatie niet alleen gelegen kunnen zijn in de planologische uitstraling en/of de milieugevolgen. De commerciële aantrekkelijkheid van een object bezien vanuit het oogpunt van concurrentie is...
recht.nl
18-07-2018 16:32